UPPLANDSCUP LANDSVÄG

UPPLANDSCUP LANDSVÄG

Träningsserie på Landsväg

Den populära träningsserien genomförs av elva av Upplands och norra Stor-Stockholms cykelklubbar som en kombination av SMACK-serien och Upplands Cup Lvg. Serien är öppen för alla oavsett klubbtillhörighet, ambitionsnivå eller idrott, bara du gillar att cykla. Tidtagning sker med Mylaps-chip.

Serien är ett bra träningstillfälle mitt i veckan för de aktiva och en möjlighet att prova på cykelsporten med enkla lopp för både för unga och gamla, motionärer eller aktiva inom andra discipliner eller idrotter. Man kan jämföra sig med egna tidigare resultat eller med andra deltagare om man vill.

LÄS MER HÄR

Upplandscup Enköping 18 Augusti 2021

Onsdag 18 augusti anordnar Enköpings CK linjelopp i Upplandscup.
P.g.a Covid-19 gäller endast föranmälan och betalning via Swish ingen efteranmälan eller kontanthantering vid startområdet.

Du måste vara frisk och tänka på avståndet runt tävlingsområdet.

Start 19:00
Klasser: A, B och C samt Damer;  4-varv.
Ungdomar kör kortare distans beroende på ålder.

Start/mål vid parkeringen vid Skattmansöbacken.

Föranmälan på Smackshemsida hemsida.
Anmälan: Endast föranmälan

Vid hämtning av nummerlapp, hyrchip gäller självservering.
Anmälningsavgift: 80 kr Ungdom: 30 kr
Vi kör med Mylapschip. Har ni inget eget finns det att hyra för 20 kr.
Swishnummer för betalning: 1236675110 Enköpings CK
Vid betalning via swish får ni gärna lägga till 2kr då vi betalar en avgift till banken för varje transaktion.

Bana: Skattmansöbacken-Österunda-Källinge-Ytterkvarn-Skattmansöbacken
Banlängd: 36km 3varv , 48km 4 varv (12km/varv)
Banprofil: 71 höjdmeter per varv
Banan har två ”backar” en på bortre delen av banan och en upp till varvning/mål.

Vägbeskrivning till startplatsen 

Från Uppsala: 40km via väg 72
https://goo.gl/maps/E5fZS9yMN6z

Från Enköping: 22km från E18 avfarten
https://goo.gl/maps/zjo7PzdmgMT2

Från Stockholm (Kista): E18 Via Enköping 85km
https://goo.gl/maps/HovC3e3uQ262