KLUBBMÄSTERSKAP

KLUBBMÄSTERSKAP

Varje år håller vi i våra egna tävlingar. Klubbmästerskapen. Där du som medlem kan vara med och tävla om äran att bli klubbmästare.

Detta sker i olika cykelgrenar varav vissa dessutom innehåller olika deltävlingar ibland.

KM LINJELOPP

Ett landsvägslopp med gemensam start. De deltagande tillryggalägger en viss sträcka varefter förste cyklist att passera mållinjen blir vinnare. Vid svenska mästerskapet körs numera en varvbana på 180-220 km för herrarna och 80-100 km för damerna. I vår klubb nöjer vi oss med en aningen kortare varvbana som vi dessutom varierar plats på år för år. Klubbmästerskapet i Linje äger i regel rum under tidig höst.

2023 äger Linjeloppet rum söndagen den 10 september. Samling kl 10.00 vid Vallby Kyrka där start och mål är. Ingen tempocykel eller cykel med tempopinnar eller dyl är tillåtet.

KM TEMPO

En tävlingsform där de deltagande cyklisterna startar med ett visst tidsintervall för att i kamp mot klockan tillryggalägga en sträcka som är kortare än vid ett linjelopp. Den cyklist som vid målgång förbrukat minst tid blir vinnare. Vid svenska mästerskapet körs numera 40-50 km för herrarna och 20-30 km för damerna. Vi brukar ha ett tempovarv på ca 2 mil. Klubbmästerskapet i Tempo äger i regel rum under tidig höst.

2023 körs KM i Tempo den 4 september. Samling kl 18 vid Gånstagården.

KM MTB

Ett mtb-lopp med gemensam start. Ibland tre varv på vår bana i Gånsta. Eller ibland med tre olika deltävlingar på olika banor som t.ex. Gånsta, Fagerskogen eller Upplandsleden vid Bredsand. Klubbmästerskapet i MTB äger i regel rum under tidig höst men efter landsvägsloppen.

2023 kör vi KM i MTB i Gånstaspåret den 17 september. Samling kl 10 vid gamla utegymmet/nya starten.